Thursday, 27 June 2013

MENYESAL

Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Kini datang membayang
Batangusiaku sudah tinggi

Aku lalai di pagi hari beta
Beta lengah di masamuda
Kini hidup meracun hati
Miskin ilmu miskin harta
Ah, apa guna kusesalkan


Menyesal tua tiada berguna
Hanya menambah luka sukma
Kepada yang muda ku harapkan
Atur barisan di pagi hari
Menuju arah padang bhakti.
(Karya, Ali Hasjmi)